Wie_kan_een_klacht_indienen?

U kunt als patiënt of als diens vertegenwoordiger een klacht indienen. Wanneer u als vertegenwoordiger schriftelijk een klacht indient, dan dient de patiënt, indien hij of zij hiertoe in staat is, de klachtbrief mede te ondertekenen.

Terug