Verzekeraars

Overzicht verzekeringsmaatschappijen vergoedingen NBCG- YI  2017.


Koepelvereniging

Per 2010 stellen een aantal zorgverzekeraars aanvullende eisen aan behandelaars. Behandelaars dienen, naast hun lidmaatschap van een beroepsvereniging, tevens lid te zijn van een koepelvereniging. NBCG Yi meldt haar leden aan bij de koepelvereniging RBCZ/TCZ. Het NBCG Yi-lidmaatschap als praktiserend lid leidt overigens niet automatisch tot het -lidmaatschap bij RBCZ/TCZ. Informeer bij uw behandelaar of deze lid is van de RBCZ.

Is de therapeut niet in het bezit van een RBCZ licentie, dan zal de behandeling vaak niet vergoed worden !


-Onderstaande link geeft een overzicht van zorgverzekeraars die in 2017 acupunctuurbehandelingen vergoeden en hoe.

De hoogte van de vergoeding is pakketafhankelijk. Controleer de polisvoorwaarden van uw pakket, om na te gaan in hoeverre u voor vergoeding in aanmerking komt!

Bent u verzekerd bij Zilveren kruis Achmea dan is er een grote kans dat de behandeling van een therapeut van NBCG-Yi niet vergoed wordt.

Dit komt, omdat wij een wel kwalitatief( dus voldoen aan alle eisen van de veranderingen per 2017), maar een  kleine vereniging zijn!

En  zoals Achmea zijn beleid voert,  te klein voor landelijke dekking! Wij zijn daarin tegen wel de warme bakker inzake TCM en informatie.

Onder Achmea vallen- FBTO, Interpolis, Zilverenkruis, Achmea/avero,, inshared, en OZF, Hagelunie ,Cyntrus, Centraal Beheer.

www.zorgwijzer.nl

Onder het kopje vergoedingen kunt u precies vinden wat de vergoedingen en verschillende pakketten zijn bij de verzekeraars.