Doel & Visie

NBCG-Yi

 

In 2006 is NBCG Yi opgericht om zich af te splitsen van een andere beroepsverenigingen. NBCG Yi ging zich vooral richten op acupuncturisten die zijn opgeleid in China aan de universiteit. Dit bracht een aantal uitdagingen met zich mee, maar gaf NBCG Yi ook zijn eigen karakter. Jarenlang heeft dhr. C. Liu zich ingezet voor de vereniging en heeft NBCG Yi gemaakt tot wat het nu is. De beroepsvereniging is gegroeid en het werk dat de beroepsvereniging met zich meebrengt niet meer door 5 persoon te doen.

De acupuncturisten die bij de N.B.C.G. ‘YI’ zijn aangesloten, hebben veelal een traditionele Chinese Geneeswijze opleiding in China gevolgd of hebben via de University of Traditional Chinese Medicine te Arnhem een acupunctuuropleiding gevolgd. De N.B.C.G. ‘YI’ en de University of Traditional Chinese Medicine hebben een samenwerkingsverband met de Zhejiang Chinese Medical University en de Changchun Medical University in China. Door een uitwisseling van zowel studenten als docenten met deze Chinese universiteiten hebben de acupunctuurstudenten in Nederland dezelfde opleiding en kwaliteiten als de studenten in China

We combineren oosterse en westerse geneeswijze en stimuleren de innovatie van de huidige geneeswijze met als basis de Chinese geneeswijze. NBCG Yi staat open voor iedereen die behandelingen op het gebied van de TCG (Traditionele Chinese Geneeswijzen) geeft of in de toekomst wenst te gaan geven.

Het doel van NBCG Yi is leden te faciliteren door te zorgen dat de behandelingen vergoed worden door verzekeringsmaatschappijen. We willen ook potentiële leden de mogelijkheid geven om te gaan voldoen aan de eisen die de beroepsvereniging en indirect de verzekeraars stellen. Daarnaast bieden we mogelijkheden tot verdere ontwikkeling en kennisoverdracht voor leden. Bovendien heeft de beroepsverenging samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse en Chinese universiteiten tot stand gebracht om juist de combinatie van oosterse en westerse geneeswijze een eigen gestalte te geven. Ons doel is dan ook deze combinatie verder te ontwikkelen en te onderwijzen.

- Meer over NBCG