Aanmelding bij Yi 2017

Als u zich wil aanmelden bij NBCG-YI als praktiserend lid, wordt er voor u geregeld overigens niet verplicht:

Een goedkope collectieve  beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij Balens en aanmelding bij SCAG geschillencommisie.

Voor de WKKGZ bent u als zorgverlener in 2017  verplicht om u aan te melden bij een door de staat goedgekeurde geschillencommissie in deze link kunt u kijken welke geschillencommissies  er zijn goedgekeurd tot dusver door de overheid.

https://www.geschilleninstantieszorg.nl/erkende-instanties